fbpx
04/Aug/2020

hair transplantation Kochi

വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലിന്‌ കാരണമാകുന്ന നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം. ആശങ്കകൾ വർധിക്കുമ്പോൾ മുടികൊഴിച്ചിലും വർധിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലവും അത്തരത്തിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ദീർഘകാലം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നതോടെ ആശങ്കകൾ വർധിച്ചു. പലരും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായി. ഇതിന്റെ ഫലമായി മുടി കൊഴിച്ചിലും കൂടി. 70 ശതമാനത്തോളം ആളുകളിലാണ് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും മൂലം മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

മാനസിക പിരിമുറുക്കവും മുടി കൊഴിച്ചിലും

കോവിഡ് കാലം നിരവധി ആശങ്കകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ ബിസിനസ് തകരുമോ സമതിക പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നിവ അത്തരം ആശങ്കകളിൽ ചിലതാണ്. ഇതെല്ലം മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുകയും അത് മുടികൊഴിച്ചിലിനു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാനസിക പിരിമുറുക്കം പാരമ്പര്യമായി മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉള്ളവർക്കും വെല്ലുവിളിയാണ്. മുടികൊഴിച്ചിലിൻറെ വേഗത ഇരട്ടിക്കുന്നതിനു ഇത് കാരണമാകും. മുടിയുടെ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് മുരടിക്കുകയും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മുടി കോഴിയാണ് തുടങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും മുടി കൊഴിച്ചിലും

ജീവിത ശൈലിയിലും വളരെ അധികം മാറ്റങ്ങൾക്കു േലാൗൺ കാലം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വ്യായാമത്തിനു അവസരമില്ല, കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ അളവും കൂടുന്നു. ഇതെല്ലം അമിത വണ്ണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഹോർമോൺ വ്യതിയാനത്തിലും മുടികൊഴിച്ചിലിലുമാണ് ഇത് ചെന്നെത്തുക.

മുടികൊഴിച്ചിലും ചികിത്സാരീതിയും

മുടികൊഴിച്ചിലിൽ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ജാഗ്രതയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. മാനസിക പിരി മുറുക്കവും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന മുടികൊഴിച്ചിലിനു ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. ഹെയർ ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റഷന് ഉൾപ്പടെ ഉള്ള നൂതന ചികിത്സകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.
പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഓരോ സ്റ്റേജുകൾ ആണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ ചികിത്സാരീതി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ 7 സ്റ്റേജുകൾ ഉള്ള നേർവുഡ്‌ സ്കെയിലും സ്ത്രീകളിൽ 3 സ്റ്റേജുകളുള്ള ലുഡ്‌ വിങ് സ്കെയിലും ആണ് ഉള്ളത്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി എന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു പരിശോധിച്ചു മനസിലാക്കി വേണം ചികിത്സ.

ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിൽ സപ്ലിമെന്ററി കൊണ്ടും മരുന്ന് കൊണ്ടും മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനാകും .മൂനാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഷന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷൻ മാറിലും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഷന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഷന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സുഗമമായി ചെയ്യാം ഇതിനു മൂന്നോ നാലു ദിവസങ്ങൾ മതിയാവും. വേദനയോ പാടുകളോ ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഷന് സധ്യമാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതിയുടെ പ്രേത്യേകത. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഷന് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസവും വിശ്രമത്തിനു 3 ദിവസവുമാണ് ഡോക്ടർ മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദിനം പ്രതി ഉള്ള ജോലികൾ അതേപോലെ തുടരാനാകും.
മുടികൊഴിച്ചിലിനു കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ലഭ്യമാണ്. ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള മുടികൊഴിച്ചിലിനു ഭക്ഷണ ക്രമം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനു ശേഷം വ്യായാമം ഉൾപ്പെടയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.


25/Jan/2020

Baldness a major problem? Hair is an inevitable part of a person’s confidence. You may agree that baldness brings a falter in every step taken towards any major event in your life. But today, technology has again cast its wand and brought a miraculous cure for baldness – hair transplantation. This article contains everything that you wish to know about hair transplantation, eliminating any consternation you have against trying out this cure for yourself.

FHT or Follicular Hair Transplant

There are few different types of hair transplantation procedures –

  • FUE or Follicular Unit Extraction
  • FUT or Follicular Unit Transplantation
  • FHT or Follicular Hair Transplantation

FUE is the process in which follicular units to be transferred to the areas of hair loss are excised directly from the scalp, while FUT is the process in which the surgeon removes a strip of donor skin to extract the follicular units from it.

Scared already? Don’t be.

Because in FHT, there is neither any requirement for incisions or holes on the recipient area, nor the use of scalpels, reception incisions, stitches or processing of the hair follicles in order to avoid the risk of necrotic cuttings. In addition, there is absolutely no need to shave the head prior to the session as well.

We, at Hairplants, one of the top hair restoration clinics in Kochi, use FHT technique where we plant per follicle so that more extraction can be made. Our specially designed tool enables us to work with minimum punch size due to which the scars are nil or negligible.

So How Does FHT Work?

The working process of FHT follows three steps – Extraction, Preservation and Implantation.

Step 1 : Extraction

Here, the healthy follicles are extracted one by one from the donor area, especially from the backside of the head and even from the body hair using a specially designed tool with a diameter of 0.7 mm or less. No cut or suture is made before or after the session.

Step 2 : Preservation

The hair follicles collected are now kept in a special solution at specific temperature to enhance their development after placement, without separating, cutting or generally handling the grafts in any manner.

Step 3 : Implantation

The hair follicles are now implanted directly in the region of baldness. Each hair follicle is placed in a specific angle, depth and direction that has been proved to account for 100% natural results and lifetime growth.

And The Best Part?

This procedure demands absolutely no downtime! You can go out for work the very next day without suffering from any vestiges of the procedure done. There will be no stitches or pain.

So have you overcome all doubts regarding hair transplantation yet? Say goodbye to baldness. Welcome a new, beautiful and confident you!


hairloss-art-img12.jpg
31/Aug/2019

What are the Best Hair Loss Treatments Available?

As one of the Leading Hair Restoration clinics in Kochi, we are often asked: “what’s the best hair loss treatment?” And while that sounds like a simple question, the answer is more complicated than you may think! In fact, the best hair loss treatment(s) for any individual depends upon many factors, including their gender, their genetics, the cause of their hair loss, and how far along the hair loss has progressed.

In most cases, there is not a single “magic bullet” – but rather a comprehensive hair loss treatment plan that incorporates a number of different hair restoration protocols.

At Hair Plants clinic, we customize a unique hair loss treatment plan for each individual patient to achieve the optimal hair restoration for the individual.


article-img-1.jpg
20/Aug/2019

ഇടതൂർന്നു തഴച്ചു വളർന്ന മുടി നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഒട്ടും ചെറുതല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൗ സെൽഫിക്കാലത്ത്. അതു കൊണ്ടാണല്ലോ മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആൺ – പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും മുടിയിലെ ചെറിയ മാറ്റം പോലും പലരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതും. പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ ത്രീവ്രത ഏറ്റവും പ്രകടമാവുന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ നെറ്റി കയറുന്നത് സ്വഭാവികമായി ഇരുപത്-ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനിടയിലാണ്. .ചിലരിൽ പതിനാറ് വയസ്സു മുതൽ നെറ്റി കയറാറുണ്ട്. ഉപരിപഠനത്തിനോ ജോലി തേടിയോ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദവും മറ്റും മുടി കൊഴിയുന്നതിന്റെ മുഖ്യ കാരണമായി കണക്കാമെങ്കിലും പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. നെറ്റി കയറുന്നതിന് ഒരോ ഘട്ടത്തിനും നോർവുഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ വരെയാണ്.

ഒന്നാം ഘട്ടം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കാലയളവിൽ സ്വഭാവികമായി പിന്നിടും. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ഘട്ടത്തിന്റെ രോഗാവസ്ഥ കാട്ടുകയാണെങ്കിൽ മതിയായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. പ്രായമനുസരിച്ചുള്ള നെറ്റികയറലിനെ സ്വാഭാവികമായി കാണാമെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ അതീവ ഗൗരവമായെടുക്കുകയും വൈദ്യ സഹായം തേടുകയുമാണ് അഭികാമ്യം. നെറ്റി കയറുന്നതിനെക്കാളും മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകളിൽ ആദ്യ പ്രകടമാവുക. സ്ത്രീകളിലെ മുടി കൊഴിയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഹോർമോൺ അസന്തു‍‍‍ലനാവസ്ഥ, തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീര ഭാരത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ, ചില മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, പ്രസവത്തിനു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള കാലം, ആർത്തവവിരാമം ഇവയെല്ലാം ചില ഘടകങ്ങളാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ നെറ്റി കയറി കാലക്രമേണ കഷണ്ടിയാവുന്ന അവസ്ഥ വളരെ പ്രകടമാവുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ മൂർദ്ധാവിൽ മുടി രണ്ടായി പകുത്തെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തെ മുടി നഷ്ടമായി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. പുരുഷന്മാരെക്കാളും സ്ത്രീകൾ മുടി വലിച്ച് കെട്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് സമ്മർദം നൽകുന്നത് മുടി കൊഴിയാൻ കാരണമായേക്കാം. ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുടിയുടെ സ്വാഭാവികമായുള്ള ഘടനയ്ക്കു വിപരീതമായി ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭാഗത്ത് അമിത സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.


article-img-2.jpg
19/Aug/2019

മികച്ച ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷന്റെ ഗുണനിലവാരം എങ്ങനെ അറിയാം? ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷനു തയാറെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലെത്തുന്ന ആദ്യ ചോദ്യമിതാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചികിൽസ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കു നിങ്ങളുടെ മുടി സ്വാഭാവികമാണ് എന്നു തോന്നുന്നതിലാണ് ചികിൽസയുടെ വിജയം. ഏറെ സങ്കീർണവും എന്നാൽ വേദനരഹിതവുമായ ചികിൽസ രീതിയാണിത്. മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ചികിൽസ തേടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിലാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നതിനാൽ ഇത് ഉപകരിക്കും. ഹെയർ ഡെൻസിറ്റി അനാലിസിസ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഒരു സ്ക്വയർ സെന്റി മീറ്ററിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകവഴി എത്ര മുടി പിഴുതെടുക്കാമെന്ന് (എക്സ്ട്രാക്ടബിൾ ഹെയർ) മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. മുടി കടമെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭാവിയിൽ അഭംഗി തോന്നാതിരിക്കാനാണ് ഹെയർ ഡെൻസിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡികരിച്ചാണ് ഹെയർ ഡെൻസിറ്റി ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനുള്ള ഹെയർ ലൈൻ (മുടി) രുപകല്പന ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ വയസ്സ്, മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി, തലയോടിന്റെ വലുപ്പം, നിലവിലുള്ള മുടിയുടെ കനം (ഉള്ള്) എന്നിവ കണക്കിടെുത്താണ് ഹെയർലൈൻ ഡിസൈൻ. കൃത്രിമത്വം തോന്നാതിരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള മുടിയോടു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഹെയർലൈൻ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നത്. അനുയോജ്യമായ ഹൈയർലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ, ചികിൽസ തേടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും. രക്ത പരിശോധയിലൂടെ ക്ലോട്ടിങ് ടൈമും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് ചികിൽസാ പ്രകിയ അനായാസമാക്കുന്നു. രക്തസമ്മർദവും വളരെ നിർണായകമായതിനാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയാണ് സ്വഭാവികമായും ഇംപ്ലാന്റേഷനു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

എത്ര മുടിയാണ് വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റിനെടുക്കുന്ന സമയം. ആയിരം മുടി വയ്ക്കാൻ മൂന്നു മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം മുടി വയ്ക്കാൻ നാലു മുതൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറും എടുക്കുന്നതാണ്. എടുക്കുന്ന മുടിയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം പത്ത് മണിക്കൂറിൽ താഴെയായതിനാൽ, പിഴുതെടുക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മൂന്നു മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം, ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തിചികിൽസ തേടിയെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയും.


article-img-3.jpg
18/Aug/2019

ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഹെയർലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ്. വ്യക്തിയുടെ പ്രായം, മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ ഘട്ടം, മുഖാകൃതി എന്നിവയാണ് ഹെയർലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുഖ്യ ഘടകങ്ങൾ. ചികിൽസ ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും മുടിവച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗവും സൂക്ഷമ പരിശോധനയിൽ പോലും വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഹെയർലൈൻ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നത്. ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും വയസിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയ്ക്ക് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴു സെന്റീമീറ്റർ ഘനമുള്ള (മുടിയുടെ കട്ടി) ഹെയർലൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുപ്പതിനും നാൽപതിനും മധ്യേ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എട്ടു സെന്റീമിറ്റർ ഘനമുള്ള (മുടിയുടെ കട്ടി) ഹെയർലൈനും. ചികിൽസ തേടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യത്തനനുസരിച്ച് മുടിയുടെ ഘനം (മുടിയുടെ കട്ടി) പിന്നെയും കൂടും.

മുടിയുടെ ഘടനയ്ക്കും ഹെയർലൈൻ ഡിസൈനും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ചുരുണ്ട തലമുടിയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഹെയർലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടി ചെയ്യണം. നേർത്ത മുടിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഹെയർലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ നൽകണം. അത്തരം തലമുടിയുള്ളവർക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് ഹെയൽലൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് അഭംഗിയാകും. ഒരു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഇത്ര മുടിയെന്ന കണക്കു കൂട്ടലാണ് ഹെയർലൈൻ ഡിസൈനിനെ കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനുപരി ഡോണർ എരിയ അനൂകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹെയർലൈൻ ഡിസൈനും ഡിസ്ട്രിബൂഷനും സ്പ്രെഡും ഒത്തിണങ്ങി വരികയുള്ളൂ.


article-img-4.jpg
17/Aug/2019

ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചികിൽസയ്ക്ക് ശേഷം എങ്ങനെ തലമുടി പരിചരിക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ചികിൽസയുടെ ഫലം. ചികിൽസയുടെ നാലാം ദിവസം തല മുഴുവനായി കുളിക്കാം. ഹെയർട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ മുടി പിഴുതെടുക്കന്ന ഭാഗം (ഡോണർ ഏരിയ) മാത്രമേ കഴുകാറുള്ളൂ. തല മുഴുവൻ കഴുകുന്ന പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ ചികിൽസ തേടിയ വ്യക്തിയ്ക്ക് മുൻപ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നോ അതെല്ലാം അനായാസം ചെയ്യാം. വേദനയോ പാർശ്വഫലങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ചികിൽസാ രീതിയായതിനാൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത നിമിഷം മുതൽതന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധാരണ ജീവിത്തതിലേക്കു മടങ്ങാനും സാധിക്കും. ഹെയർട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചികിൽസ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്യ മൂന്നു ദിവസം ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും.

ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ആദ്യ പതിനഞ്ചു ദിവസം കഠിനമായ ജോലികളും ജിംനേഷ്യത്തിലെ വ്യായാമവും നീന്തലുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. ഇൗ സമയത്ത് അനായാസം യാത്ര ചെയ്യാനും വാഹനമോടിക്കാനും തടസ്സമില്ല. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മുടി ആറ് മുതൽ എട്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ പോലെ വളർന്നിട്ടുമുണ്ടാകും. സാധാരണ ഗതിയിൽ മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വളർച്ചയും അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം വരെ വളർച്ചയും എട്ടുമാസമാകുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനവും പത്ത് മാസമാകുമ്പോ‍ൾ പൂർണ തോതിലുള്ള വളർച്ചയും ഉണ്ടാകും. ആദ്യ രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മുടി മുറിക്കാനും വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി (ട്രിം) നിറുത്താനും ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ വളർന്നു വന്ന ഭാഗം വടിച്ചു കളയാനും സാധിക്കും. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് മുടി നൈസർഗികമായ (പ്രകൃതിദത്ത) വളർച്ച നേടിയാൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന ഭയം വേണ്ട.


article-img-5.jpg
16/Aug/2019

ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്നത് തലയിലെ മുടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണെന്നു കരുതിയാൽ തെറ്റി. തലമുടിക്കൊപ്പം പുരികവും മീശയും താടിയും വരെ പുനഃസ്യഷ്ടിക്കാനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുമുള്ള നൂതന ചികിൽസാശാഖയായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപകടമോ പൊള്ളലോ മറ്റും സംഭവിച്ചു പുരികം നഷ്ടമായവർക്ക് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചികിൽസയിലൂടെ പുരികം വീണ്ടെടുക്കാനാവും. പുരുഷന്മാരെക്കാളും സ്ത്രീകളാണ് പുരികത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത്. സ്ത്രീ – പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പുരികം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. പുരികം കളർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയായ മൈക്രോ പിഗ്‌മെന്റേഷനും (എംപിജി) പുരികത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന െഎബ്രോ കറക്‌ഷൻ ചികിൽസയും ചെയ്ത് മുഖ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാം. കല്യാണ സമയത്ത് ഒരുങ്ങുന്നതിനൊപ്പമാണ് പലരും ഇത്തരം ചികിൽസ തേടാറുള്ളതെങ്കിലും പുരികം ആകർഷകമാക്കാൻ പ്രായ പരിധിയില്ല.

മുടിയഴക് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മീശയുടെയും താടിയുടെയും പരിപാലനം. മുടിയെക്കുറിച്ചു മാത്രം ഇത്ര നാളും വേവലാതിപ്പെട്ടിരുന്ന യുവാക്കൾ മീശയിലും താടിയിലും പുതിയ സ്റ്റൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ മൽസരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിയുടെ മുഖാകൃതിക്കു ചേർന്ന മീശയും താടിയും നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. മുഖത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ താടിയും മീശയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാൻ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചികിൽസ വഴിയൊരുക്കുന്നു. താടിയോ മീശയോ വളർച്ചക്കുറവുള്ളവർക്ക് ഫില്ലിങ് എന്ന ചികിൽസാരീതിയും ഫലപ്രദമാണ്.

മുടി കൊഴിയുന്നതിന് അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലയിണയും മുഖ്യ ഘടകമാണ്. നവജാതശിശുക്കളിൽ തലയുടെ പിൻവശത്ത് മുടിയുടെ വളർച്ച വളരെ കുറവുള്ളതായി കാണാം. നൈലോൺ തലയിണയും റബർ ഷീറ്റുമാണ് അമിതമായി തല വിയർക്കുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും കാരണം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലയിണ നൈലോൺ നിർമിതമാണെങ്കിൽ തലയുടെ പിൻഭാഗം വല്ലാതെ ചൂടാകുവാനും മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുവാനും കാരണമാകും.


article-img-6.jpg
15/Aug/2019

മുടി കൊഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യമായി കഷണ്ടിയുള്ളവരാണെന്നു നിസ്സംഗഭാവത്തോടെ പറയുന്നവർ തുടർന്നു വായിക്കുക. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഷണ്ടിയാവുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സു വരെ നിങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഘടകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അൻപതു ശതമാനം വരെ കഷണ്ടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നെറ്റി കയറുന്നതിന്റെ തോത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾത്തന്നെ മുൻകൂട്ടി അറിയാം. ആ ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ മുടിയൊന്നു വെട്ടി ചെറുതാക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ നെറ്റി കയറുന്നതിന്റെ വേഗം കുറയ്ക്കാം.

സ്ത്രീകളുടെ മുടി കൊഴിയുന്നതിനു കാരണങ്ങൾ പലതാെണങ്കിലും പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ നെറ്റി കയറുകയോ കഷണ്ടി വരുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സ്ത്രീകളിൽ വളരെ അപൂർവമായേ കാണാറൂള്ളൂ. മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്ന (ഡിഫ്യൂസ് അലേപേഷ്യ) എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. പോഷകക്കുറവോ ഹോർമോൺ കുറവോ കാരണമാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെന്റുകൾ കഴിച്ച് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.

മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ സാരിത്തുമ്പ് കൊണ്ടോ ചുരിദാറിന്റെ ഷാൾ കൊണ്ടോ മറച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമുള്ളതാണെന്ന മിഥ്യാധാരണയും ചികിൽസ തേടാൻ സ്ത്രീകളെ വിമുഖരാക്കുന്നു. ഹെയർപ്ലാന്റ് ചികിൽസയ്ക്ക് പുരുഷ–സ്ത്രീ വ്യത്യാസമില്ലെന്നാണ് ആദ്യമറിയേണ്ടത്. മൂർധാവിന്റെ ഭാഗത്തെ മുടികൾ ക്രമാതീതമായി കൊഴിയുകയോ മുടിയുടെ സുഷിരങ്ങൾ മുഴുവനായി നശിക്കുകയോ (കംപ്ലീറ്റ് ഫോളിക്കുലാർ ഡിസ്‍ട്രാക്‌ഷൻ) ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചികിൽസ തേടുകയാണ് അഭികാമ്യം.


article-img-7.jpg
14/Aug/2019

കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയിൽ നനവു നിൽക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തകർക്കമില്ല. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി തല തുടയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പതിവ്. തല തുടയ്ക്കുന്നതിലെ രീതിയാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് അമിത ശക്തിയോടെ തല തുവർത്തുന്നത് ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമാണ് സമ്മാനിക്കുക. നെറുകയിൽ അമിത ശക്തിയോടെ അമർത്തി തുടയ്ക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നനഞ്ഞ തലമുടിയിലെ വെള്ളം നല്ല ഗുണനിവാരമുള്ള ബാത്ത് ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം.

മുടി നന്നായി വളരാൻ തലമുടി മസാജ് നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് പലരും. ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ മസാജ് ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ തലമുടി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളധികം ദോഷമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുന്നത്. അമിതമായി തലയിൽ തടവുന്നത് ബലക്ഷയമുളള മുടിയിഴകൾ പെട്ടെന്നു പൊഴിയാൻ കാരണമാകുന്നു. വൃത്തിയായി മുടി പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ മാർഗമെന്നു കരുതുന്നവർ പോലും ചീർപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ നൽകാറില്ല. ഗുണമേന്മയില്ലാത്തതും വില കുറഞ്ഞതും പല്ലുകളുടെ അറ്റം കൂർത്തതുമായ ചീർപ്പുകൾ ശിരോചർമത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുകയും മുടി കൊഴിയുന്നതിന്റെ തോത് കൂട്ടൂകയും ചെയ്യുന്നു. മൃദുവും പല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം (വൈഡ് സ്പേസ്) അൽപം കൂടിയതുമായ ചീർപ്പുകളാണ് എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.


hp-logo-footer

It all starts with a 'consultation'! The aim of Hair Plants Clinic is to combine different genres of treatment under the same roof. Hair Plants Clinic has several years of experience in Hair Loss treatments & transplant.

Copyright by Hair Plants 2019. All rights reserved.

WhatsApp chat